Meer ondernemerschap vanaf de werkvloer.

Dat was de wens van een grote zorginstelling voor ouderen en revalidatie. Waarom? Omdat de organisatie zo flexibiliteit en winstgevendheid creëert. Cruciaal in deze tijd. De medewerkers waren veelal een directieve manier van leidinggeven gewend. We zijn aan de slag gegaan met de spil in de organisatie: de teamleiders. Samen met hen hebben we gekeken wat zij nodig hebben om deze slag te kunnen maken. De eerste stappen werden gezet, succes werd ervaren. De nodige slagen moeten nog gemaakt worden, maar de eerste leveren nu al resultaat op. De veranderingen in de zorg zitten nu in hun genen. 


Veiligheid in maatschappelijk werk

Medewerkers van maatschappelijk werk en straatwerkers gaven veiligheid als belangrijkste verbeterpunt aan bij een medewerkers-tevredenheidsonderzoek. Bij navraag en inleven bleek dat vooral het niet weten wat je moet doen wanneer het mis gaat, samen met aandacht voor preventie, de belangrijkste bron was voor dit gevoel. Gekozen is om de vaardigheden van de medewerkers als het gaat om ingaan op en omgaan met agressieve cliënten, te versterken. Na één dag trainen met een acteur en door aandacht van het management is het gevoel omgebogen. Uit nieuwe KTO komt veiligheid goed uit de bus. Nog belangrijker is dat door preventie de cliëntbenadering verbeterd is. 


Zorgrofessionals moeten zichzelf steeds vaker verkopen.

Van nature zal deze beroepsgroep zich niet op de borst slaan. En verkopen is al helemaal ver van hun natuurlijk gedrag. Met de maatschappelijk werkers zijn we gaan kijken waar ze sterk in zijn. Dat is aansluiting vinden bij mensen en praten. In het verlengde daarvan zijn er sessies georganiseerd waar de deelnemers, naast bewustwording, aan de slag gaan met vanuit passie vertellen over hun werk. Passie werkt aanstekelijk en verkoopt. Naast wat presentatievaardigheden zijn ze nu toegerust om op voor hun lastige momenten hun mannetje te staan.